loader image
Työnantaja kouluttajana ja koulutuksen tukena
28 heinä, 2020

KOTISIIVOUS
KOTIAPU
KOTITALKKARI

YRITYSSIIVOUS

PESULA

Työnantaja kouluttajana ja koulutuksen tukena

Puhdas Ilo panostaa nyt ja tulevaisuudessa imagoonsa työnantajana monella tavalla. Yksi keino vaikuttaa siihen on tarjota hyvät kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet. Olemme kehittäneet yrityksessämme C-Lean toimintamallin, johon yhtenä osana kuuluu osaamisen lisääminen yrityksen sisällä. Kehitämme jatkossa voimakkaasti Go Clean – osaamisportaikkoa, jossa yrityksen sisäisellä koulutuksella lisätään osaamista askel askeleelta tai porras portaalta. Jokaisen tason saavuttamisen jälkeen työntekijä osaa enemmän ja saa siitä myös tunnustuksen tai palkinnon, joka vaihtelee esim. suklaalevystä korottuneeseen tuntipalkkaan. Luonnollisesti osaamistasot ja niiden vaatimukset on rakennettu niin, että ne takaavat riittävän osaamisen myös tutkinnon suorittamiseen.

Tämä kehitystyö on meillä mahdollista, koska meillä on laaja-alaista osaamista ja kokemusta talon sisällä ja hyvät yhteistyökumppanit. Koulutus ei tule olemaan vain perinteistä perehdyttämistä tai työssä oppimista vaan Go Clean koulutussysteemiin otetaan käyttöön kaikki keinot osaamisen lisäämiseen, joita nykyteknologia mahdollistaa. Meillä tulee olemaan perinteistä lähiopiskelua, verkko-opiskelua ja tulemme käyttämään myös uusinta peliteknologiaa sekä AR- ja VR – teknologiaa mm. työn konkreettiseen harjoitteluun. Tällöin mahdollistamme riittävän harjoittelumahdollisuuden ja paremman asiakaskokemuksen jokaiselle meidän uudelle työntekijälle tai vaikkapa alan opiskelijalle ja hänen asiakkailleen. Uusi teknologia antaa rajattomat mahdollisuudet tähän.

Miksi tähän on tultu? Puhtausala ei ole kaikista vetovoimaisin ala, kun ollaan hakemassa työntekijöitä ja tämä eri alojen välinen ”kilpailu” työntekijöistä ei tule ainakaan vähenemään. Tutkimusten mukaan työelämään tulevien määrä ei riitä paikkaamaan sieltä poistuvien määrää. Aikoina, jolloin on muutakin työtä runsaasti tarjolla hakijamäärät alallemme vähenevät. Meille Puhtaaseen Iloon tuli mm. Korona-keväänä, jolloin yleisesti työpaikkojen määrä olennaisesti väheni, yli 50 työhakemusta ja kesätyöpaikkoihin tuli vielä tämän päälle yli 70 hakemusta. Hakemusten määrä yllätti, mutta kertoo myös siitä, että olemme jotain tehneet oikein, koska poikkeuksetta hakijat kertoivat heidän mielikuvansa meistä työnantajana olevan hyvä – erotumme muista alan työnantajista positiivisesti.

Jotta me voimme vastaisuudessa taata, että meillä on ammattitaitoisia työntekijöitä töissä, meidän on koulutettava heidät itse. Valitettavasti emme saa suoraan oppilaitoksen kautta riittävän osaavaa porukkaa töihin. Tämä Go Clean – osaamisen kehittämismallimme palvelee myös oppilaitoksen opiskelijoita, kun he tulevat meille työssäoppimaan tai työhön. Koulutuksen reformi on omalta osaltaan aiheuttanut meille paineita työantajana kehittää oma koulutus- ja osaamisen lisäämismalli Go Clean. Iso osa oppilaitosten opetuksesta on siirretty työpaikoille ja tämä tarkoittaa, että työpaikoilla on oltava valmius opettaa opiskelijoita. Meille on mm tätä tehtävää hoitamaan nimetty Siivousohjaajat, joiden pääasiallinen tehtävä on opastaa ja perehdyttää opiskelijoita ja uusia työntekijöitä työhönsä. Siivousohjaajat ovat ammattilaisia ja he ovat opiskelleet myös työn ohjaamista ja opastusta ja ovat omalta osaltaan mukana kehittämässä Go Clean mallia.

Puhdas Ilo haluaa olla edelläkävijä myös tässä asiassa, olemme kokoluokkamme yrityksistä ensimmäinen, joka lähtee näin voimallisesti kehittämään omaa koulutusmallia. Haluamme olla työnantaja, joka oikeasti tukee ja lisää ammatillista osaamista, haluamme tätä kautta vaikuttaa siihen, että saamme jatkossakin hyviä tyyppejä töihin ja että meillä on ammattitaitoisia työntekijöitä. Uskon, että voimme olla tässä mallina muille yrityksille Pohjois-Karjalassa tai jopa koko maassa.

– Eeva-Leena –