loader image
Hyvä työ
3 marras, 2020

KOTISIIVOUS
KOTIAPU
KOTITALKKARI

YRITYSSIIVOUS

PESULA

Hyvä työ

Miksi ihminen haluaa olla ennemmin työttömänä kuin tehdä siivoustyötä? Miksi siivoustyö koetaan niin negatiiviseksi, vaikka kyse on erittäin hyvästä työstä. Jokaisessa työssähän on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Siivoustyön hyviä puolia ovat mm. se, että työn jälki näkyy heti. Me sanommekin, että ”Puhtaus palkitsee” tekijäänsä, mutta myös asiakasta, koska puhtaus on tärkeintä ihmisen hyvinvoinnille. Meidän nykyaikainen hyvinvointiyhteiskuntamme ei olisi kehittynyt ellei ihmiset olisi alkaneet pitää huolta puhtaudesta ja hygieniasta. Kun näiden merkitys hyvinvoinnille ymmärrettiin, sairaudet ja kulkutaudit saatiin kuriin ja se mahdollisti kaiken muun hyvinvoinnin kehittymisen.

Hyvän työn ominaisuuksiin kuuluu myös, että työssä saa hieman ponnistella ja käyttää osaamistaan sekä kehittyä. Siivoustyössä tämä toteutuu hyvin, me sanommekin, että ”Puhtaus ei tule puhaltamalla”, se vaatii fyysisten ponnistelujen lisäksi tietoa työmenetelmistä, siivouskemiasta ja apuna käytettävien koneiden toiminnasta. ”Lika ei myöskään lähde letkuttamalla”, vaan siihen tarvitaan tietoa ja ymmärrystä siitä, mitkä osatekijät vaikuttavat puhtaustapahtumassa. Jotta saadaan aikaan puhtautta tarvitaan veden lisäksi mekaniikkaa ja kemiaa ja aikaa, joskus myös lämpötilalla on merkitystä.

Ihmiset arvostavat työssään myös sitä, että se saavat itse vaikuttaa työn suorittamiseen ja kehittämiseen. Siivoustyössä tämä toteutuu joka päivä, koska jokainen siivooja itse vaikuttaa loppukädessä siihen millainen työn lopputulos on ja hän itse myös aika pitkälti päättää miten työ tehdään. Toki meillä on työmäärälaskenta, jossa määritellään työaika ja menetelmät tai ainakin reunaehdot näille on määritelty työnantajan toimesta, mutta viime kädessä päätökset tekee siivooja itse.

Hyvä työ on itsenäistä ja vastuullista ja siivoustyössä tämä on ollut aina itsestään selvyys. Työpisteillä ei ole esimiehet valvomassa työsuoritusta, kukaan ei ns. hengitä niskaan. Tämä tuo työhön vapautta ja vapaus tuo mukanaan aina vastuuta. Vastuu työstä ja vapaus asettavat myös vaatimuksia työntekijälle, tämä vaatii tietynlaista asennetta työhön. Meillä puhutaankin ”Pikkuisen paremmasta asenteesta”, joka näky vastuullisuutena, asioiden loppuun asti viemisenä ja positiivisena suhtautumisena haasteisiin, joita jokainen kohtaamme päivittäin. Vastuu ja vapaus lienevät yksi siivoustyön vahvuuksista, mutta myös kirous. Ainakin, jos yrityksessä ei riittävästi panosteta osaamiseen ja sen kehittämiseen, jos työntekijä ei saa riittävästi tukea työssään. Tämä on suuri haaste tänä päivänä siivousyrityksissä, paineet johdossa ja esimiehillä on moninaiset ja kovat, taloushaasteet ja henkilöstön jaksamisen ja osaamisen haasteet ovat ns. jokapäiväinen leipämme. Me Puhtaassa Ilossa panostamme erityisesti henkilöstön osaamiseen kehittämällä Go Clean – koulutusjärjestelmäämme ja henkilöstön hyvinvoinnista pidämme huolta monella eri tavalla. Yksi arvoistamme onkin ”Minä välitän”. Tämä tarkoittaa meille, että jokainen työntekijä on meille oikeasti tärkeä ja me välitämme jokaisen hyvinvoinnista. Olemme parin viime viikon aikana saaneetkin tästä erittäin hyvää palautetta sekä työntekijöiltämme, että ulkopuolisilta ihmisiltä. Yksi tapa osoittaa välittämistä ja tukea työnantajana on arvostaa työtä niin paljon, että maksaa siitä asianmukaista ja kunnollista palkkaa. Meillä Puhtaassa Ilossa maksetaan kautta linjan pikkaisen parempaa.

Tänä aamuna töitä tehdessäni pohdin, mikä minua motivoi työssäni. Minua motivoi juuri edellä mainitut asiat, nautin haasteita ja siitä, että saan testata, miten saan tehtyä työni paremmin, sujuvammin ja ehkä nopeamminkin. Saanko asiakkaat tyytyväiseksi ja mikä taso riittää tai voinko vielä tehdä jotain enemmän asiakkaan eteen. Ja työntekijän eteen tai tueksi. Mikä sinua motivoi työssäsi?

Eeva-Leena